Belgische belastingschijven

Als u meer verdient dan het belastingvrij minimum, dan moet u belastingen betalen. De Belgische personenbelasting is progressief: de belastingspercentages stijgen per inkomensschijf. Op de eerste inkomensschijf betaalt u maar 25% belasting, op de hoogste betaalt u 50% belasting.

Overzicht belastingschijven (inkomstenjaar 2014 - aanslagjaar 2015)

Het inkomstenjaar is het kalenderjaar waarin u de inkomsten ontvangen heeft. In het aanslagjaar vult u de belastingbrief in met de inkomsten van het voorbije kalenderjaar.

De belastingen worden berekend per schijf. Als uw belastbare inkomen 25 000 euro bedraagt, dan betaalt u belastingen in schijf 1, 2, 3 en 4.

Belastingschijf Inkomensschijf Tarief belasting
Schijf 1 € 0 tot €8 680 25%
Schijf 2 € 8 681 t/m € 12 360 30%
Schijf 3 € 12 361 t/m € 20 600 40%
Schijf 4 € 20 601 t/m € 37 750 45%
Schijf 5 Meer dan 37 750 euro 50%

De wettelijke fiscale grensbedragen uit de personenbelasting worden jaarlijks geïndexeerd en dus aangepast aan de inflatie.