Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OOV)

Ook gemeenten en provincies heffen belastingen. Ze doen dit onder andere door opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing. Deze belasting bent u verschuldigd wanneer u bijvoorbeeld een huis of ander vastgoed bezit. De belasting wordt berekend op het kadastraal inkomen van uw woning.

De belasting wordt geïnd door het Vlaams gewest. Gemeenten en provincies krijgen het bedrag van de opcentiemen doorgestort.

Een opcentiem wordt als volgt berekend: 100 opcentiemen komen overeen met 1 euro extra belasting bovenop het basistarief.

Concreet voorbeeld:

  • U heeft een kadastraal inkomen van 1085 euro.
  • Het geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt 1824 euro.
  • De aanslagvoet van het Vlaams Gewest bedraagt 2,50%: u bent 45,60 euro verschuldigd.
  • De provincie vraagt 290 opcentiemen: u bent 132,24 euro verschuldigd (45,60 x 2,9).
  • De gemeente vraagt 1050 opcentiemen: u bent 478,80 euro verschuldigd (45,60 x 10,5).
  • In totaal zal u 656,64 euro onroerende voorheffing betalen.