Fiscale grensbedragen

Alle bedragen die in de personenbelasting gebruikt worden zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexatie (= aanpassing voor de inflatie). Het gaat dan over de grensbedragen voor de belastingschijven, de belastingvrije som, het huwelijksquotiënt, de beroepskosten,...

De nieuwe grensbedragen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en worden met argusogen gevolgd. Als u bijvoorbeeld maximaal wil genieten van het fiscale voordeel op pensioensparen, dan moet u jaarlijks uw inleg aanpassen aan het nieuwe maximum.

Door de indexering van de fiscale barema wordt voorkomen dat een deel van uw inkomen in een hogere belastingschijf zou terechtkomen. De lonen worden namelijk aangepast aan de inflatie en dus verhoogd. Als de fiscale barema niet mee verhoogd zouden worden, dan zou u automatisch elk jaar in een hogere belastingschijf terecht komen.